Bölüm Kurulu

Doç.Dr. Melayib BİLGİN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şevket TULUN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KOÇAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Mustafa IŞIK

Çevre Teknolojileri ABD Başkanı

Prof.Dr. Levent ALTAŞ

Çevre Bilimleri ABD Başkanı

Doç.Dr. Melayib BİLGİN

Toprak Kirliliği ve Katı Atık Uz. Tek. ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ŞİMŞEK

Hava Kirliliği ve Kontrolü ABD Başkanı