HOŞGELDİNİZ

1992 yılında Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan ve 1995-1996 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlayan bölümümüz 2006 yılından itibaren Aksaray Üniversitesine bağlı olarak lisans ve lisansüstü programlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüz kapsamında Çevre Bilimleri, Çevre Teknolojileri, Hava Kirliliği ve Kontrolü ile Toprak Kirliliği ve Katı Atık olmak üzere dört anabilim dalı mevcuttur. Çevre Mühendisliği Bölüm Vizyonu; temel mühendislik bilimlerine dayalı çevre mühendisliği kapsamında yer alan teorik ve pratik bilgileri, var olan güncel çevre sorunlarının tespiti, çözümü ve önlemi için kullanabilen mühendisler yetiştirmeyi hedefler. Çevre Mühendisliği Bölüm Misyonu; Çevre Mühendisliğinin temelini oluşturan anabilim dalları kapsamında çağdaş, lisans ve lisansüstü öğretimi amaçlayan, bilimsel ilkelerle desteklediği hedefleri gerçekleştiren, kamu-sanayi işbirliğini öne çıkartan, sürdürebilir kalkınmayı hedefleyen, insan ve çevre sağlığını gözeten eğitimler vermeyi görev bilir. Çevre Mühendisleri; çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, çevre yönetim sistemleri ve planları, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), içme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları, katı atıklar, zararlı ve tehlikeli atıklar, evsel ve endüstriyel atıklar, hava kirliliği, gürültü, toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliği kapsayan; etüt, fizibilite, proje, araştırma, geliştirme ve planlama, danışmanlık ve eğitim, kontrollük, deneme işletmesi, muayene ve kabul, uygulama ve işletme yönetimi, keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme, hakediş ve kesin hesap, numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme hizmetlerini yürütürler.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )